DAC System - systemy i branże:

Monitoring srodowiska naturalnego

  • systemy pomiarowe monitoringu jakosci powietrza atmosferycznego (Air Quality Monitoring)
Klienci: GIOŚ / WIOŚ / ARMAAG, Polpharma, International Paper, KGHM Huta Legnica

monitoring sieci dystrybucji mediów

  • systemy monitoringu pracy sieci wodno-kanalizacyjnej (WODKAN)
Klienci: MWiO, PWiK, Hydro-Vacuum, ORLEN Kopalnia Solino, PGE KWB Bełchatów
  • systemy telemetrii internetowej w ciepłownictwie (xPEC)
Klienci: KPEC, MPEC, GPEC

przedsiębiorstwa wydobywcze

  • kompleksowa kontrola ruchu załogi i wyposażenia osobistego personelu dołowego w kopalni
Klienci: Kopalnia Bogdanka, Kopalnia Wieliczka, PG Silesia, KGHM Polska Miedz, Katowicki Holding Węglowy, Jastrzębska Spółka Węglowa, Kompania Węglowa

biometria

  • integracja i wsparcie oprogramowania biometrycznego ABIS/AFIS, np. dla scanerów linii papilarnych L1-ID Ibis i Agile
Klienci: Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej

© 2013 DAC System
e-mail: info@dacsystem.pl tel. +48 503 021 130